సంప్రదించండి

పాఠశాల - తానా నేషనల్‌ కో ఆర్డినేటర్‌ :
Ashok Kolla,
  +1 270-293-0003
  Ashok.pharma@gmail.com

పాఠశాల సమన్వయకర్త:
Swetha Rao
 +1 585 485 9918
  swetha.paatasala@gmail.com

సాదారణ సమాచారం కొరకు

 info@paatasala.net